Plochy pozemků

pozemek A1150 m²
pozemek B1250 m²
pozemek C2200 m²
pozemek D750 m²
pozemek E800 m²

Výběr domu

V naši nabídce jsou 2 typové projekty rodinných domů. Veškeré rodinné domy jsou navrženy z tradičních materiálů a prověřených technologií - vždy se jedná o zděné stavby. U jednotlivých domů je popsáno dispoziční a konstrukční řešení a kapacitní údaje domu.

dům A (RSV 1) dům B (RSV 1) dům C (RSV 2) dům D (RSV 1) dům E (RSV 1)

Ukázka rozmístění domů Ukázka rozmístění domů Ukázka rozmístění domů